Predstavitev projekta

YouInHerit – Vključevanje mladih v inovativno vrednotenje in oživljanje tradicionalnih obrti kot kulturne dediščine, z namenom povečanja privlačnosti. V projekt smo vključeni s povezavo s Pomorskim muzejem Sergej Mašera iz Pirana. Namen projekta je vključevanje mladih v inovativno vrednotenje in oživljanje tradicionalnih obrti kot kulturne dediščine. Tradicionalne, vendar še živeče obrti in poklici predstavljajo dragocen del kulturne dediščine in identitete Evrope. Ponovno oživljanje tradicionalnih obrti in izdelkov je zato nujno že zaradi naraščajočega povpraševanja po tradicionalnih lokalnih produktih in storitvah. Pri tem povpraševanju izstopa mlada generacija. Ta trend kaže na potrebo po vključevanju ustvarjalnega razmišljanja in inovativnih idej v vrednotenje tradicionalnih kulturnih vsebin.

Koordinatorica projekta na šoli: Nataša Valenčič Pogačnik.